10 ก.ย. 2021 เวลา 13:41 • ปรัชญา
ธรรมชาติครับเป็นผู้กำหนด พร้อมกลัดติดบทลงโทษมาพร้อมด้วย
โฆษณา