คิดว่ามี3สิ่งที่กำหนดถูกผิด คือ
1.สิ่งที่สังคมนั้นๆกำหนดขึ้นมาเช่นกฏหมาย กฎของสังคมนั้นๆ
2.ถูกผิดในตัวของมันเองหรือเรียกอีกอย่างว่ากฏของธรรมชาติ ผลจากการกระทำ(อาจต้องใช้เวลา)
3.ถูกผิดตามความรู้ ความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเอง
1 ถูกใจ
111 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา