ความพอใจและไม่พอใจ เป็นตัวกำหนดค่ะ
ถูกหรือผิด ไม่ใช่ปัญหา
1ถูกใจ
128รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...