เพื่อนที่ทำงาน หรือ เพื่อนที่ รร.
วัยต่าง ความคิดต่าง ความเป็นมืออาชีพต่าง
เพื่อนที่ทำงาน : การทำงานหลัก คือ สมอง และ สติ
การทำงานร่วมกัน แนวคิดแต่ละคนก็ต่างไป แม้ปัญหาเดียวกัน ดังนั้นการโต้แย้งเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องปกติ เพื่อหาข้อยุติที่ดีที่สุดของปัญหานั้นๆ
เพื่อนที่ รร : การทำงานหลัก คือ สมอง และ อารมณ์ส่วนมากวัยนี้ ยังมีฮอร์โมนวัยว้าวุ่นทำงานอยู่เยอะ การทำงานร่วมกัน ความคิดต่าง ความต่างประสบการณ์ เกิดการโต้งแย้งไม่พอใจ อารมณ์มักจะมาเยอะกว่าวัยทำงาน เพราะประสบการณ์ต่อคนต่อโลกยังมีน้อยอยู่
วิธีแก้ คือ
"ใช้ใจฟัง" เพื่อนสนิทดีๆ ถ้าสนิทกันมาก เราจะยิ่งรู้วิธีคิดของเพื่อน และเข้าใจเพื่อนง่ายขึ้น
ถ้าเราเห็นต่าง หรือข้อบกพร่อง ก็บอกเพื่อนตรงๆ โดยไม่มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
"เข้าใจ และ ยอมรับความแตกต่าง" ของกันและกัน เพื่อทีมเวิร์ค
"มองเป้าหมายเดียวกัน" คำนึงถึงว่าอะไรที่เกิดประโยชน์กับทีมมากสุด
โฆษณา