รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช วิจัยและประเมินนโยบายเกษตรของรัฐ 8 นโยบาย ซึ่งใช้งบประมาณ 221,337 ล้านบาทในช่วง 3 ปี (2560-2563) พบว่าเฉพาะ นโยบายการบริหารจัดการน้ำเท่านั้นที่เกษตรกรซึ่งเข้าร่วมมีรายได้สุทธิเกษตรเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ในขณะที่ 3 นโยบาย ได้แก่ แผนการผลิตข้าวครบวงจร การโซนนิ่งโดยใช้ Agri-Map และนโยบายธนาคารสินค้าเกษตร เกษตรกรมีรายได้ลดลง และ 4 นโยบาย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นโยบายแปลงใหญ่ มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP/เกษตรอินทรีย์ และ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรที่เข้าร่วมนโยบายกับไม่เข้าร่วมมีรายได้สุทธิไม่แตกต่างกัน
โดยรายได้สุทธิ การบริหารจัดการน้ำ เพิ่มรายได้สุทธิ 178,852 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ขณะที่ แผนการผลิตข้าวครบวงจร ลดรายได้สุทธิ 43,158 บาทต่อครัวเรือนต่อปี Zoning by Agri-Map ลดรายได้สุทธิ 32,976 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ธนาคารสินค้าเกษตร ลดรายได้สุทธิ 125,568 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนที่เหลือ ไม่พบว่าทำให้รายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตรเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้รศ.วิษณุเสนอว่า ควรพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงนโยบายอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น
เพราะนโยบายเกษตรช่วยลดภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรน้อยมาก และชี้ให้เห็นความสาคัญของทรัพยากรน้ำในการยกระดับสถานทางเศรษฐกิจของเกษตรกร แม้แต่โครงการที่ได้ประโยชน์เช่นการบริหารจัดการน้ำก็ยังต่ำอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ดังนั้นควรหาแนวทางยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตใหม่ โดยเฉพาะการทำเกษตรผสมผสาน เพราะเกษตรผสมผสานหลายรูปแบบให้ผลตอบแทนสูงกว่าในระดับความเสี่ยงเดียวกับเกษตรเชิงเดี่ยว
141 รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ข่าวร้ายครั้งใหม่ของ Meta ล่าสุด ผู้กำกับดูแลของ EU บอกว่า Facebook และ Instagram ไม่ควรให้ผู้ใช้งานกดยอมรับ โฆษณาที่อ้างอิงจากพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
   ปัจจัยที่ทำให้ค่าระวางเรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเหวี่ยงขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะ ในช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากเป็นประวัติการณ์ นอกจากผลกระทบทางด้านสาธารณสุข ที่มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 643 ล้านคน และเสียชีวิตกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก COVID-19 ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
   ธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาล จากการแฉ บริษัททุจริต ตั้งแต่การเปิดโปง ธุรกิจ Luckin Coffee เชนร้านกาแฟที่อ้างว่า ใหญ่ที่สุดในจีน ไปจนถึง Nikola บริษัทรถบรรทุกไฟฟ้าลวงโลก มูลค่าล้านล้านบาท ทั้งหมดนี้ ล้วนถูกบริษัทจับทุจริต เปิดโปงถึงความไม่ซื่อตรง และได้ประโยชน์จากการแฉ เป็นการโกยเงินก้อนโตกลับไป แล้วธุรกิจเหล่านี้ทำกำไรจาก “การแฉ” ได้อย่างไร ? หาคำตอบใน ลงทุนเกิร์ล Talk
   "12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต" กับ 12 เรื่องที่เข้าใจแล้วชีวิตจะมีแต่ดีขึ้น และดีขึ้นเรื่อย ๆ กฎข้อที่ 1 ◾️ ยืนให้ตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง เมื่อร่างกายเศร้า คุณจะเศร้า เมื่อร่างกายสุข คุณจะสุข หากคุณไหล่ค้อมห่อ ก้มหัว ผู้คนจะโต้ตอบราวกับคุณกำลังแพ้ หากคุณยืดตัวตรงขึ้น ผู้คนจะมองคุณต่างไปเช่นกัน เรื่องนี้ชัดเจนแล้วในทางวิทยาศาสตร์ คุณใช้จิตใจกำหนดร่างกาย และร่างกายกำหนดจิตใจ และสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ คนเราทำได้ทั้งสองทาง
   ดูทั้งหมด