10 ก.ย. 2021 เวลา 23:10 • ความคิดเห็น
เขาชอบตำหนิคนอื่นเพื่อตอบสนองกลไกการป้องกันตัวเองที่ว่าตัวเขาเองไม่มีอะไรดีพอ เลยแสดงออกด้วยการด้อยค่าคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเองดูสูงขึ้น
แล้วเราจะทำอย่างไร —> ทำได้ได้แค่เขาใจและปล่อยวาง ที่สำคัญคือเราต้องรู้คุณค่าตัวเราเอง และเคารพตัวเราเอง วิธีการนี้จะทำให้เรามั่นใจในตัวเอง และเข้าใจคนอื่นมากขึ้น แต่การให้เกียรติ เข้าใจ และให้คุณค่าแก่ผู้อื่น ไม่/ด้หมายความว่า เราจะต้องเป็นเบี้ยล่างให้เขา
โฆษณา