ให้อภัยได้ทุกครั้ง แต่เราต้องเอาตัวเองออกจากคงามสัมพันธ์แย่ๆ ค่ะ
ไม่ควรอยู่ใกล้คน ที่คิดลบและสร้างปัญหา ให้เรา เราเลือกออกห่างได้ ถอยห่างแบบไม่ทำร้ายใจคนอื่น เราทำได้
โฆษณา