11 ก.ย. 2021 เวลา 10:48 • ความคิดเห็น
ทุกคน มีมุมมองในการคิด ตัดสินใจไม่เหมือนกันค่ะ เราต้องยอมรับ และ เป็นเพื่อนกันได้ แม้จะมีมุมมองต่างกัน เราถกเถียงกันในความคิดต่าง และต้องรีบคุยกัน ว่า ฉันคิดแบบนี้นะ เธอคิดแบยไหน แบบไม่ต้องมีอคติ
โฆษณา