11 ก.ย. 2021 เวลา 10:49 • ปรัชญา
เราไม่มีสิทธิไปตัดสินอะไร หรือตัดสินใคร ทุกคนมีเหตุผล ในการกระทำเสมอ
โฆษณา