เราไม่มีสิทธิไปตัดสินอะไร หรือตัดสินใคร ทุกคนมีเหตุผล ในการกระทำเสมอ
101 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา