ให้ลองคิดถึงเหตุจริงๆก่อนว่าเราขัดใจเพราะอะไร ว่ามันเป็นนิสัย หรือเป็นในส่วนของแนวคิดการทำงานที่ขัดแย้งกัน เพรีะว่าเพื่อให้ได้งานที่ดี ยังไงก็ต้องคุยกันค่ะ นี่เคยขัดแย้งกัน แต่ก็คุยโดยพยายามนำข้อมูลที่เราหามาเป็นเหตุผลเพื่อมาคุยกัน พอมันมีข้อมูลและใช้น้ำเสียงปกติ มันก็จะเหมือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพราะว่าสุดท้ายแล้ว เราก็ต้องการให้งานออกมาดีที่สุด แต่ถ้าเป็นนิสัยก็คงต้องดูก่อนว่ามันกระทบงานยังไง ถ้าไม่ไหวยังไงก็ต้องเคลียร์ แต่อาจจะหลังบ้าน ค่อยๆหาที่เปิดใจคุยกัน ดีกว่าปล่อยไว้ ตัวเราเองก็จะระเบิดซักวันนะคะ ถ้าไม่สามารถพูดอะไรได้เลย
โฆษณา