คำตอบคือคน ถูกหรือผิดอยู่ที่ใครเป็นคนกำหนด มาตราฐานแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ความจริงคำว่าถูกคือถูกต้อง แต่อาจไม่ถูกใจเลยกลายเป็นผิด ดังนั้นขึ้นอยู่กับคนๆนั้นที่จะเลือกระหว่างถูกต้องกับถูกใจ ถ้าเลือกถูกใจความยุติธรรมก็ไม่เกิด
  • 1
โฆษณา