11 ก.ย. 2021 เวลา 21:40 • ครอบครัว & เด็ก
เคยค่ะ เป็นธรรมดาที่เราจะมีความคาดหวังในสิ่งใดๆหรือใครสักคน
แต่ต้องเข้าใจกฎของธรรมชาติด้วย ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
บังคับบัญชาไม่ได้ จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งๆนั้นหรือคนๆนั้นมากจนเกินไป
ถ้าไม่รู้จักปล่อยวางเสียบ้าง ชีวิตก็จะจมอยู่กับความทุกข์ แทนที่จะมีความสุข
โฆษณา