อักษรในเเผ่นกระดาษที่เขียนไว้
กฏที่ตั้งไว้ในทีประชุมบอกปากเปล่าก็ได้
จะถูกจะผิดแต่กว่าจะได้กฏกว่าจะได้คำพูกกลางมันก็ต้องผ่านอะไรมามากมาย
วันนี้ผิด ไม่แน่วันหน้าอาจถูก
เช่นดียวกันวันนี้ถูกแต่วันหน้าอาจผิด
ยกตัวอย่างบ้านเมืองไทย
การตัดต้นไม้ กัญชา กระท่อม
และความเร็วในการขับขี่
ผืดถูกในใจเห็นต่างก็ว่ากันไป ตั้งแต่เราอยู่ในครอบครัว
หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด ภาค มาระดับประเทศ แล้วเลยจนถึงระดับโลก ล้วนสลับสับเปลียนตามกาลเวลาทั้งสิ้นครับ แต่เราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งก็พึงปฏิบัติตามเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสันติครับ
ศิลห้าข้อคือทางสายกลางที่ใครทำได้นั้นแหละของจริงครับ สาธุ
1 ถูกใจ
62 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา