12 ก.ย. 2021 เวลา 07:54 • ความคิดเห็น
ถ้ายังมีพ่อมีแม่อยู่ ถือว่ายังสำคัญ เป็นการให้เกียรติพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา
โฆษณา