รู้สึกชื่นชมในการเสียสละตัวเองของพวกเค้า ที่ยอมจากสถานที่ๆคุ้นเคยและคนที่ตัวเองรักไป เพื่อความสุขสบาย อยู่ดีกินดีของคนในครอบครัว ซึ่งเค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องไปพบเจอกับอะไร จะได้นายจ้างแบบไหน ที่ถูกหลอกไปก็เยอะ 😥
  • 1
โฆษณา