การไปทำงานต่างประเทศเป็นเรื่องธรรมดาของโลกยุคใหม่ที่ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเชื่อมโยงไม่มีพรมแดน ทุกชนิดของการผลิตสินค้าจะเคลื่อนไปอยู่ในที่ที่การผลิตมีประสิทธิภาพหรือพูดง่ายแบบรวม ๆ ว่าไปอยู่ในที่ที่สร้างผลกำไรให้มากกว่าเสมอ ๆ
คนไปทำงานต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ตัดขาดจากประเทศเดิมของตน มักจะมีการส่งเงินกลับมาใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศบ้านเกิดของตน ตรงนี้มีส่วนสำคัญในการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศเดิมของตน
1
ระบบการศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคนให้ทำงานได้ทั่วโลก ถึงจะเรียกว่าเรามีระดับการพัฒนาที่สามารถแข่งขันได้ ไม่เช่นนั้นแรงงานที่ออกไปทำงานต่างประเทศก็จะมีแต่แรงงานที่ใช้ทักษะต่ำซึ่งรายได้ก็จะต่ำไปด้วย
มีแนวโน้มสูงมากที่อุตสาหกรรมหลาย ๆ ชนิดจะเคลื่อนออกจากไทยไปอยู่ที่อื่นมากขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างชาติหรือบริษัทของคนไทยเอง
ในอนาคตใกล้ ๆ นี้หรือแม้แต่ปัจจุบันเพื่อที่จะให้มีงานทำคนรุ่นใหม่ต้องเตรียมพร้อมที่จะออกไปต่อสู้แข่งขันหางานทำหรือแม้แต่ไปทำธุรกิจส่วนตัวในต่างประเทศให้ได้
  • 1
โฆษณา