13 ก.ย. 2021 เวลา 15:12 • ความคิดเห็น
เพราะความไม่รู้เป็นเหตุ ศึกษาเรียนรู้ความจริง ให้มากๆๆ
( อริยสัจสี่ ) พุทธวจน พระพุทธเจ้า
ในพระไตรปิฎก ท่านสอน ปล่อยว่าง สอนละเอียดยิบทุกขั้นตอนถึงอณู
คุณจะไม่ถาม คำถามใดๆอีก เพราะคุณรู้คำตอบแล้ว
คุณจะกลายเป็นผู้ตอบคำถาม
ชี้ทางสว่างให้คนอื่นแทน
ขอให้ดวงตาเห็นธรรม ทุกคน
โฆษณา