13 ก.ย. 2021 เวลา 16:13 • ความคิดเห็น
สำหรับตอง มองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่ไม่รู้สึกอะไร เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรา
โฆษณา