เข้าใจตัวเองก่อน อะไรคือ Need อะไรคือ want พอคุณรู้จักตัวเอง
บางอย่างอาจปล่อยวางได้คืออยากนะอยากแต่รอได้ แล้ว อะไรคือจำเป็นไม่สามารถปล่อยวางได้ เช่น ถ้าไม่แก้ปัญหานี้ ชีวิตเราจะเป็นยังไง จะเดินต่อยังไง เราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหน ??????
อันนี้ไม่วางจนกว่าจะแก้ได้ไม่งั้นไปต่อไม่ได้😂
  • 1
โฆษณา