14 ก.ย. 2021 เวลา 13:09 • ปรัชญา
ศาสนาสำคัญของโลก
และจำนวนผู้นับถือศาสนา ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน
เช่น คริสต์ มีคนนับถือ 2.1 พันล้านคน -อิสลาม 1.5 พันล้านคน และจะไล่เรียง ที่เหลืออีก กว่า 10 ศาสนา
Site google.comm
มูลเหตุทำให้เกิดศานา กล่าวคือเมื่อหลายพันปีมาแล้ว มนุษย์ มีความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้ เช่นแผ่นดินถล่ม พายุพัดกระหน่ำ ฟ้าผ่า โรคภัยไข้เจ็บและความตาย จึงหาที่พึ่งทางใจ
2
และยังสงสัยว่ายังมีพลังอื่นๆที่มองไม่เห็นอีกไหม เช่นมีใครอยู่บนฟ้าใครเป็นผู้สร้างโลก ใครกำหนดชาตามนุษย์
ศาสนา และจำนวนผู้นับถือ ศาสนา พราหมณ์ -
ฮินดู มีคนนับถือ 900 ล้านคน -ศาสนาพุธนิกายจีน-เต๋า -ขงจื้อ-พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม 384 ล้านคน -ศาสนาพุทธแบบไทย 376 ล้านคน -ยูโรบา 100 ล้านคน-ซิกซ์ 23 ล้านคน -ลัทธิจูเช 19 ล้านคน-ลัทธิยิว 14 ล้านคน
ศาสนาบาไฮ 7 ล้านคน -อนุตรธรรม 5 ล้านคน-ศาสนาเซน 4.5ล้านคน -ศาสนาชินโต 4 ล้านคน -ลัทธิโจไต 4 ล้านคน -ศาสนาโซโรอัสเต้อร์ 2.6 ล้านคน -ลัทธิเทนริเกียว 2 ล้านคน --ลัทธิเพแกนใหม่ 1 ล้านคน -ลัทธิเอกนิยม 8 แสนคน -ขบวนการ ราสสตาฟาเรียน 6 แสนคน ...
ไม่นับถือศาสนาไดๆเลย เชื่อทางวิทยาศาสตร์ อีก 1.1 พันล้านคน -นับถือผีตามหัวหน้าเผ่าของตน 15
ล้านคน
ที่กล่าวมานี้ไม่ทั้งหมด ยังมีศาสนาเล็กๆ และลัทธิ
อื่นๆอีกมากมาย กระจายอยู่ทั่วโลก ที่ไม่นำมากล่าว
ขอแสดงความขอบคุณ...พี่ชัช
อ้างอิง
โฆษณา