การฝึกฝูงวัวให้ฉี่เป็นที่เป็นทาง อีกหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหาโลกร้อน??
หนึ่งในผู้ต้องหาตัวการทำโลกร้อน
ด้วยเทรนการบริโภคผลิตภัณฑ์จากวัวปศุสัตว์ชนิดหนึ่งที่มนุษย์เราเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์จากพวกมัน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นมและเนื้อ ซึ่งปัจจุบันจะมีจุดขายใหม่ว่าเป็นมาจากวัวที่เลี้ยงในฟาร์มเปิดเป็นวัวสุขภาพจิตดี วัวออร์แกนิค ฯลฯ
ประเด็นคือการเลี้ยงวัวในแนวทางนี้ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์มที่ดูเหมือนเป็นการกักขังและทารุณสัตว์นั้นมันกลับส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
ทั้งนี้วัวนั้นจัดเป็นปศุสัตว์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาเป็นอันดับต้น ๆ จากของเสียที่เกิดการขับถ่ายของพวกมันซึ่งส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากด้วย
ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนของวัวนั้นเปรียบเทียบได้กับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 295 กรัมเพื่อให้ได้โปรตีนสำหรับการเจริญเติบโตของวัวตัวนั้นเพียง 1 กรัม
โดยฉี่วัวนั้นมีสารไนเตรทผสมอยู่ในปริมาณมากเมื่อมีฝูงวัวจำนวนมากฉี่ลงดินจะทำให้ดินเสียและแหล่งน้ำใกล้เคียงเน่าเสียได้ถ้าไม่มีการจัดการที่ดี และยูเรียที่อยู่ในฉี่วัวนี้ยังแตกตัวต่อเป็นแอมโมเนียซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกอีกตัว
ส่วนการหมักที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารของวัวนั้นทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลได้ถ้าหากมีการรวบรวมที่ดี แต่ก๊าซมีเทนนี้ถ้าไม่ได้มีการรวบรวมมาใช้งานและถูกปล่อยสู่ธรรมชาติจะล่องลอยสู่ธรรมชาติ
ซึ่งก๊าซมีเทนนี้เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบรุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 300 เท่าเลยทีเดียว ฝูงวัวจึงกลายเป็นจำเลยหนึ่งของสาเหตุปัญหาโลกร้อนไปโดยปริยาย
ถ้าเราฝึกวัวให้ฉี่เป็นที่เป็นทางเพื่อการจัดการที่ดีได้ละ?
มาวันนี้่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Auckland และสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์ของเยอรมันก็ได้นำเสนองานวิจัยที่อาจนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาโลกร้อนจากพฤติกรรมการขับถ่ายของฝูงวัวได้
โดยในงานวิจัยได้ระบุว่าเราสามารถฝึกฝูงวัวให้ขับถ่ายเป็นที่ตามที่เราต้องการได้ด้วยวิธีการเดียวกับการฝึกให้เด็กฉี่เป็นที่เป็นทางนั่นเอง ด้วยการฝึกฝูงวัวอายุน้อยในการเรียนรู้ว่าถ้าหากพวกมันไปฉี่ในบริเวณที่จัดไว้พวกมันจะได้รับรางวัลเป็นอาหาร
ส้วมวัวที่ทีมวิจัยทำขึ้นเพื่อฝึกฝูงวัว
ทีมวิจัยสามารถฝึกฝูงวัว 16 ตัวให้ไปขับถ่ายในคอกซึ่งทางสีรั้วเป็นสีเขียวอ่อน ด้วยการฝึกแบบเดียวกับเด็กที่เราจะเอาเด็กเข้าไปไว้ในห้องน้ำเพื่อถ่ายลงโถส้วม และให้รางวัลเป็นขนมเมื่อเด็กถ่ายลงโถตามที่ต้องการ
โดยใช้เวลาฝึกประมาณ 2 สัปดาห์วัวส่วนใหญ่ในฝูงก็เรียนรู้ที่จะเข้ามาฉี่ในคอกที่เตรียมไว้
นั่นคือฝูงวัวที่ถูกฝึกเหล่านี้สามารถออกไปเดินเล็มหญ้าหากินได้ตามต้องการในทุ่งหญ้ากว้าง แต่เมื่อไหร่ที่ต้องการฉี่ก็เดินเข้ามาถ่ายในคอกที่เตรียมไว้ก็จะได้รับรางวัลเป็นอาหารตอบแทน
ภาพทีมงานขณะทำการฝึกฝูงวัว
ฉี่วัวที่สะสมได้จากคอกถ่ายนี้ก็จะนำไปสกัดเอาไนโตรเจนและฟอสเฟตเอาไปทำเป็นปุ๋ยต่อไปได้
ส่วนขี้วัวนั่นยังเป็นน่าเสียดายที่คงไม่อาจจะฝึกได้เพราะปกติพวกมันจะถ่ายอยู่เรื่อย ๆ ไม่อย่างนั้นก็จะสามารถรวบรวมขี้วัวเอามาหมักทำก๊าซชีวภาพได้อีก
อย่างน้อยการฝึกฉี่ให้เป็นที่นี้ก็สามารถช่วยจัดการของเสียจากฟาร์มวัวได้ประมาณหนึ่งซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ไม่มากก็น้อย
18 ถูกใจ
7 แชร์
2.7K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 18

    ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    โฆษณา