16 ก.ย. 2021 เวลา 03:19 • การศึกษา
ภาษาล้านนา กับภาษิตสอนใจ
" สอนเปิ้นไต่ขัว แต่ตั๋วตกน้ำ "
ภาษาล้านนา มีต้นแบบมาจากภาษามอญ พม่า
ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนลูกหลานเพื่อสืบต่อ
ชมรมฮักต๋วเมือง
ชมรมฮักตั๋วเมือง
มองดูคำในถาษาล้านนา ต้อง -ไต่ -ก้าหา มีตัวอักษรคล้ายไทย
ภาษิตล้านนา " สอนเปิ้นไต่ขัว แต่ตั๋วตกน้ำ " มีความหมายตรงตัวว่า สอนให้ผู้อื่นรู้วิธีไต่สพาน แต่ตัวเองไต่สะพานไม่เป็น จึงตกลงไปในน้ำ
1
เราจะพบเห็นได้บ่อยกับคนประเภทนี้ สอนคนอื่นทำแต่ตัวเองทำไม่ไ้ด้
ขอแสดงความขอบคุณ...พี่ชัช
โฆษณา