15 ก.ย. 2021 เวลา 03:50 • ความคิดเห็น
จากประสบการณ์ส่วนตัว ก็ทำสื่อ/นักข่าว ทำ content ทำงานประชาสัมพันธ์
โฆษณา