20 ก.ย. 2021 เวลา 10:30 • สุขภาพ
-- วัคซีนกับเด็ก --
วันนี้เด็กอายุ 10-18 ปี บางโรงเรียนได้ฉีดวัคซีนแล้วค่ะ
งานจับมือต้องมา /ภาพจากเน็ต/น้องฉีดกับนนท์พร้อมก่อนมีโครงการฉีดนักเรียน
"รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า
แผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้
คือ ผู้มีอายุ 12-17 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่ฉีด
และจะอนุโลมให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุเกินด้วย
ซึ่งจะครอบคลุมเด็กวัยเรียนกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 12 ปี
นักเรียน/นักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ในเดือน ต.ค. จะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 29 จังหวัดก่อน แต่ตั้งเป้าหมายให้นักเรียน/นักศึกษาทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564"
1
ปัจจุบันมีสถานศึกษาจำนวน 15,465 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด
จาก FB ไทยรู้สู้โควิด
ภาพการฉีดวัคซีนวันนี้ (20 ก.ย.2564) จากการนำร่องฉีดวัคซีนในสถานศึกษา
ของ โครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 18 ปี
งานกอดก็ต้องมาเช่นกัน /ภาพจาก the standard
ไม่เห็นก็ไม่เจ็บ งานปิดตาต้องมา/ภาพจาก the standard
วันหนึ่งเราคาดหวังว่าจะได้กลับมาเรียนเหมือนเดิม /ภาพจากอินเตอร์เน็ต
และสุดท้าย
ผู้ปกครองสามารถตัดสินใจสมัครใจยินยอมให้เด็กฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ได้
และอย่าลืมว่า “ผู้ปกครองมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้เด็กรับวัคซีนได้
โดยไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน”
2
โฆษณา