15 ก.ย. 2021 เวลา 19:22 • ความคิดเห็น
พระเจ้ามีแผนการสำหรับทุกชีวิตค่ะ ศาสนาคริสต์บอก มีชีวิตหลังความตาย นรก สวรรค์
ชีวิตสั้น ใกล้จบแล้ว จงเชื่อพระเยซู พระผู้ไถ่ แล้วท่านจะได้ชีวิต มีความสุขตลอดไป
โฆษณา