🌸🌼
HOW TO: วิธีทำงานให้เสร็จ
ในเวลาที่เรา “ไม่อยากทำอะไรเลย”
.
“แรงจูงใจ” หรือ “Motivation” เป็นคำนามของอารมณ์นามธรรมที่หาจับมาใส่ตัว... อ่านต่อ
13
3 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...