🥰
Attitude แบบนี้สิ ! ที่ทำให้ใคร ๆ ก็อยากอยู่ใกล้คุณ
3
พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนต้องการได้รับ "การยอมรับ" เพราะเราเป็นสัตว์สังคมที่อยู่กันแบบรวมกลุ่ม หลายคนไม่เข้าใจบริบทนี้ จึงทำให้มี Attitude ที่แคร์แต่ตัวเอง และทำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมในที่สุด... อ่านต่อ
7 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...