16 ก.ย. 2021 เวลา 13:45 • ความคิดเห็น
แค่ยอมรับในสิ่งในสิ่งนั้น และพร้อมที่จะทำความเข้าใจในสิ่งนั้น
โฆษณา