แค่ยอมรับในสิ่งในสิ่งนั้น และพร้อมที่จะทำความเข้าใจในสิ่งนั้น
  • 1
โฆษณา