ชอบ ตรงที่เหตุการณ์มันบังคับให้เราต้องเปลี่ยนอย่างฉับพลัน อย่างบังคับ ต้องปรับตัว ถ้าประบได้รอด ปรับไม่ได้ไม่รอด เป็นกระบวนการตัดสรรค์ตามธรรมชาติค่ะ
ชอบ ที่มันทำให้เราตระหนักว่าอะไรกันแน่สำคัญที่สุดสำหรับเรา เหมือนมันขยับเส้นความตายให้ใกล้ขึ้นเราตระหนักได้เร็วขึ้นว่าต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่รอด
ชอบ ได้ตระหนักว่าต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นคือประหยัด การดูแลสุขภาพตัวเอง การกลับสู่ความธรรมดา การอยู่กับธรรมชาติ
3 ถูกใจ
540 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา