ความบังเอิญบนโลกนั้นไม่มี (ความคิดเห็นส่วนตัว)
ตามหลักพุทธพจน์พุทธองค์กล่าวว่า
กัมมุนาวัตตะตีโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
กรรมเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อมีผลย่อมเกิดมาจากเหตุ
คนเราเกลียดกันย่อมมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เกลียดทำให้ชิงชังเหตุปัจจัยอัดเกิดมาแต่เดิมนานเท่าไหร่ไม่รู้ก็ได้หรืออาจจะเกิดจากเหตุปัจจัยใหม่ที่เรากระทำโดยรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีก็ได้
เอาแบบง่ายๆ
เมื่อเราปวดฟันย่อมเกิดจากเหตุคือไม่ดูแลรักษาฟันให้ดีให้สะอาดฟันผุ และหรืออาจจะเป็นเพราะใช้งานมานานความเสื่อมก็เกิดขึ้นเป็นไปตามธรรมชาติ
ถ้าเราเดินตาเราไม่มองเท้า ไม่มองพื้นมองมือถือ แล้วก็อาจจะสะดุดหกล้ม เหตุก็เกิดจากการไม่มองเท้าแต่มองมือถือพ้นก็คือล้ม บาดเจ็บอย่างนี้เป็นต้น
1 ถูกใจ
58 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา