19 ก.ย. 2021 เวลา 00:52 • ศิลปะ & ออกแบบ
นักเขียนภาพกราฟิตี้หญิงคนแรกของอาฟกานิสถาน ปัจจุบันนี้เธอ ไม่สามารถแสดงภาพผลงานที่ประเทศนี้ได้อีกต่อไปแล้ว
Petmaya
Petmaya
Petmaya
Petmaya
Petmaya
Petmaya
Petmaya
Petmaya
Petmaya
Petmaya
Petmaya
Petmaya
Petmaya
Petmaya
โชคดีที่ ฮัสซานี่หนีออกจากอาฟกานิสถานได้
อย่างปลอดภัย หลังจากอาฟกานิสถานถูกยึดครองจากตาลีบัน เธอลี้ภัยไปอยู่ประเทศที่สาม
เธอสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยการเป็นครูสอนศิลป
และสร้างผลงานลงบนผืนผ้าใบขายได้
Petmaya
เพราะเธอเป็นหญิงที่มีฝีมือ มีความเป็นอัฉริยะในการวาดภาพที่ดีที่สุดคนหนึ่ง
1
ภาพกราฟิตี้ Grafity คำนี้มาจากภาษากรีก
แปลว่า การเขียนภาพบนผนัง หรือฉีดพ่นด้วย
สีสเปรย์
ขอแสดงความขอบคุณ...พี่ชัช
โฆษณา