17 ก.ย. 2021 เวลา 12:44 • ความคิดเห็น
โลกกว้างมองให้ครบหามุมดีๆให้กำลังใจตนเอง แต่ต้องดูรอบข้างไปด้วยว่ามุมดีๆของเราเดือดร้อนตนเองและคนอื่นหรือไม่?
โฆษณา