17 ก.ย. 2021 เวลา 12:48 • ไลฟ์สไตล์
ไม่มีสิ่งที่ต้องการ ได้รักเท่านั้นก็พอ เพราะรักจึงปักใจเช่นนั้น เพราะรักเป็นสิ่งล้ำค่าและบริสุทธิ์
โฆษณา