เป็นหลักการทำงานของตา และการสะท้อนแสง
อธิบายเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ได้ครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากช่องทางทั่วไปครับ
โฆษณา