17 ก.ย. 2021 เวลา 16:23 • ปรัชญา
เป็นหลักการทำงานของตา และการสะท้อนแสง
อธิบายเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ได้ครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากช่องทางทั่วไปครับ
โฆษณา