ไม่ว่าจะเป็นในโลกหรือในจักรวาล ขออนุญาตยกตัวอย่าง เช่น ดี กับ ชั่ว เมื่อมีดีก็ต้องมีชั่ว เมื่อมีชั่วก็ต้องมีดี ดั้งนั้นแล้ว ดี ชั่ว ก็คือส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตเรา สิ่งนั้นไม่สำคัญหรอก สำคัญว่าเราเลือกที่จะเป็นแบบไหน จงใช้ชีวิตให้มีความสุข
ขอบคุณครับ
โฆษณา