ทั้ง ๆ ที่ คุณก็รู้ว่าเขาไม่สนใจแต่คุณกับลังเลกับผลลัพธ์ แสดงว่าคนกำลังสันสับ สิ่งสำคัญคือการเลือก คือตัวคุณเอง (จงใช้ชีวิตให้มีความสุข)
  • 2
โฆษณา