18 ก.ย. 2021 เวลา 04:38 • ความคิดเห็น
ในความจริง คนเราต้องมองให้เห็นทั้งสองด้าน จึงจะสามารถอยู่ได้อย่างกลมกลืนกับสภาพที่เป็นอยู่
มองโลกในแง่ร้าย เพื่อหาทางป้องกัน และทางหนีทีไล่ให้ตัวเองอยู่รอด
มองโลกในแง่ดี เพื่อให้ตนเองมีพลังใจเพียงพอที่จะผลักดันให้ตนเองหาวิธีป้องกัน และทางรอดจากปัญหาต่าง ๆ ได้
โฆษณา