จะคิดทำไมระบบในเมืองไทยคนที่อายุมากกว่าเขาก็คิดว่าเขามีความสามารถมากกว่าทั้งที่ในความจริงบางเรื่องเด็กก็มีความสามารถมากกว่าแต่เราถูกกดไว้ด้วยระบบอาวุโส ตั้งใจฝึกความสามารถของเราให้โลกประจักษ์ดีกว่า
72 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา