19 ก.ย. 2021 เวลา 17:10 • ความคิดเห็น
เงิน ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต
แต่ชีวิตใช้เงินซื้อทุกอย่างคับ
โฆษณา