มี ทำให้รู้ว่าเรายังเป็นคนมีความรู้สึกแต่ต้องหาวิธีดับมันให้ได้โดยเร็ว
1ถูกใจ
76รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...