ได้ฟังพระท่านว่า
"ความโกรธ ทำให้เสียทรัพย์"
2
ก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับ โกรธแล้วทำลาย ข้าวของ. =เสียทรัพย์
โกรธแล้ว ตัดสินใจผิดพลาด หุนหันพันแล่น ทำร้ายตัวเอง หรือคนอื่น =เสียทรัพย์และอาจเสียชีวิต
  • 1
โฆษณา