คิดดีพูดดีทำดี จิตใจผ่องใส เป็นความสุข
สุขกับทุกข์ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนนั้นว่า คิดพูดทำดีมากกว่าหรือน้อยกว่า เพราะการคิดพูดทำดีบ่อยๆ จนเป็นปกติ ทำให้มีนิสัยคิดดีพูดดีทำดี ผลคือทำให้จิตใจผ่องใส เป็นความสุข ตรงกันข้ามกับคนที่คิดพูดทำไม่ดีบ่อยๆ จนเป็นปกติ ส่งผลทำให้จิตใจขุ่นมัว เศร้าหมอง เป็นความทุกข์
สมมติ นาย ก คิดดีพูดดีและทำดี คิดเป็น 80 % ส่วนนาย ข คิดดี พูดดีและทำดี คิดเป็น 20%
ดังนั้นชีวิตนาย ก จะจดจำแต่สิ่งที่ดี ผลคือจิตใจผ่องใส เป็นความสุข
ส่วนชีวิตนาย ข จะจดจำสิ่งที่ไม่ดี ผลคือจิตใจขุ่นมัว เศร้าหมองเป็นความทุกข์
ตัวอย่างจริง พี่ชายคนที่สอง เล่าให้ฟังว่า อยู่บ้านสวดมนต์นั่งสมาธิเกือบทุกวัน ส่วนพี่ชายคนที่สาม คุณพ่อเล่าให้ฟังว่า หลังเลิกงาน ดื่มเหล้า เล่นไพ่ บ่อย เป็นต้น
148 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา