20 ก.ย. 2021 เวลา 10:45 • ความคิดเห็น
-ข้อดีของความโกรธ...คือ มันกระตุ้นร่างกายทุกส่วนเพราะอยากระบายอารมเก็บกดบางอย่างที่พยามข่มไว้ ถ้าคุณรู้เท่าทันอารม ความคิด คำพูด การกระทำมันจะสัมพันธ์กันหมด และคุณจะเป็นคนชัดเจน คิด พูดทำและจบ ไม่ใช่คนย้ำคิดย้ำทำ
-ข้อเสีย คือ..ถ้าจัดการอารมณ์ไม่ได้ ระบายผิดที่ผิดทาง คุณจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว พาล ระรานคนอื่น ซึ่งคนส่วนใหญ่เอาตัวเองเป็นใหญ่ มันไปทางข้อเสียมากกว่าข้อดี
โฆษณา