20 ก.ย. 2021 เวลา 18:38 • ความคิดเห็น
สมองเราถูกออกแบบมาแบบนี้ครับ (เคยอ่านเจอจากตัวอย่างงานวิจัย) เวลาที่เราเคยทุกข์ แล้วมองย้อนกลับไป เป็น10ปี ก็ยังจดจำความรู้สึกตอนนั้นได้ แต่เวลาแห่งความสุข เราจำรายละเอียดได้คลุมเครือ
ถึงอย่างนั้นมนุษย์ก็ยังฝ่าฟันเอาชนะธรรมชาติต่างๆ ได้เป็นบางครั้ง
เพราะงั้นถ้าอยากมีความสุขนานๆ อิ่มๆ หากไม่พึ่งสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่คอยสร้างความอบอุ่น หากไม่พึ่งพาความรู้ ความหลงไหลใฝ่ฝัน หากไม่พึ่งพาศรัทธาความนับถือของตน หรือแม้กระทั่งไม่พึ่งพาความสะดวกสบายทางวัตถุ ผู้คนก็มักจะหลงทางไปกับความทุกข์ได้ง่าย
ขอให้มี Passion ในการใช้ชีวิต แล้วความทุกข์ทั้งหลายแม้จะหนักก็เบาลงได้
โฆษณา