น่าจะวาร์ปไปในยานอวกาศที่กำลังจะพ้นชั้นบรรยากาศ ใช้เวลากับสภาวะแรงโน้มถ่วงแล้วจดจำช่วงเวลานั้น
1
ผมถือว่ายังอยู่ในอาณาเขตของดาวโลกนะ :)
1
โฆษณา