กะจะไม่ตอบนะทีแรกพอดีเห็นว่ามี..
ทั้งขาไปขากลับ..เลยมาขอวาร์ปมั่ง..
แล้ววาร์ปนี่มันใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่เนี่ยว่าจะไปสูดอากาศที่เทือกเขาแอนดีส
ซะหน่อย..ไม่ใช่ไปถึงวาร์ปหมดเวลา..
จบกันเลยชีวิต 555
1
โฆษณา