อยากทำอะไรก็ทำเถอะ...ถ้ามันมีความสุข...
มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะให้ โรคโควิชเป็นศูนย์.....เมื่อมันเป็ยสูญไม่ได้...จะให้ทำห่าอะไร
โฆษณา