21 ก.ย. 2021 เวลา 07:11 • ความคิดเห็น
ขอโลกใบใหม่ แล้วย้ายคนที่มีศีลเสมอกันไปอยู่ด้วยกัน 🙂
โฆษณา