T กับ T = T
T กับ F = F
F กับ T = F
F กับ F = F
เราจะเห็นว่า ความจริง(สิ่งที่ถูกต้อง) มีถึงสาม Cases
แต่คำตอบที่ถูกมีCases เดียว
(คนเขียนก็งงค่ะ😂 อยากคุยด้วยเฉยๆ)
โฆษณา