คนหายกลับมาแล้วครับ
ปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสทางด้านการมองเห็นเช่นโลกเสมือน(Virtual Reality) และ AR(Augmented Reality) ที่สามารถซ้อนทับโลกเสมือนเข้ามาในโลกแห่งความจริงได้จะดีขึ้นมากเรื่อยๆแล้ว
1
การพัฒนาในด้านการรักษาเยียวยาด้านการมองเห็นของมนุษย์ได้ก้าวข้ามขีดจำกั... อ่านต่อ
โฆษณา